سفارش تبلیغ
صبا

بیمرغ .گناباد

بی گمان  دستان گرم تو الفبای محبت را به من اموخت............

وقتی که نام مادر بر زبان جاری می شود اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود چهره پاک و معصومانه مادر به همراه دنیای ایثار و مهربانی اش است.مادر این شگفت مخلوق هستی تداعی مهربانی در دنیای بی مهربانی هاست.

دستانت رنج کشیده ات را بوسه می زنم و خاک پایت را توتیای چشمانم می کنم....

 اگر دعای خالصانه ات همراهم نبود .....................

مادرم تا همیشه با من باش


ارسال شده در توسط مریم تقی زاده